De School

Op onze school bieden we boeiend, eigentijds onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Belangrijke kernwaarden voor onze school zijn:

Welbevinden
Obs Delftlanden vindt de kernwaarde het ‘welbevinden’ van leerlingen ontzettend belangrijk. Leerlingen die goed in hun vel zitten, zijn meer betrokken, hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Een veilig leerklimaat is een voorwaarde voor de kernwaarde ‘welbevinden’. Door het bieden van een veilig leerklimaat, ervaart het kind dat het niet erg is om fouten te maken, dat je een eigen mening mag hebben en het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Wederzijds respect is hierbij erg belangrijk.

Gezonde school
Bij obs Delftlanden staat gezond leven centraal. Gezond eten en regelmatig bewegen dragen bij aan het welbevinden van het kind. Leerlingen worden aangespoord tot beweging en leren over het belang van gezonde voeding. Dit doet de school door bewegend leren onderdeel te maken van het lesprogramma, te koken in de kinderkeuken en de Daily Mile te lopen.

Structuur & voorspelbaarheid
Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid dragen bij aan het goed functioneren van de leerlingen. Dit is waarom structuur & voorspelbaarheid belangrijke kernwaarden zijn voor obs Delftlanden. Leerkrachten bieden voorspelbaarheid, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en de rust en de ruimte voelen om zich te focussen.

Basisvaardigheden
Naast de emotionele basis (het fundament) heeft ieder kind een goed gevulde ´toolbox´ nodig die ervoor zorgt dat het op een succesvolle manier met de omgeving om kan gaan. Op obs Delftlanden wordt daarom veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen.

Wereldtijd
Op obs Delftlanden wordt er ’s middags gewerkt aan ‘Wereldtijd’. Alle creatieve en wereldoriënterende vakken zijn geïntegreerd in een overkoepelend thema. Het is interactief en zelfontdekkend. Tijdens Wereldtijd worden gastsprekers uitgenodigd en gaan kinderen op excursies. MijnRapportFolio maakt onderdeel uit van Wereldtijd. Dit is een programma waarbij kinderen iets omschrijven of presenteren waar ze trots op zijn. Denk aan een stop-motion film, het presenteren van een werkstuk, een zelfbedacht en uitgevoerd recept of een eigen geschreven verhaal. Ook stellen de leerlingen eigen ontwikkeldoelen en gaat het programma in op de leerstijl van de individuele leerling. MijnRapportfolio motiveert het kind en geeft het meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Ouders kunnen thuis inloggen om de ontwikkeling van hun kind te volgen.

Vooruitstrevend
De bewijslast hiervan is te vinden in het toepassen en aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. Het onderwerp ‘21e-eeuwse vaardigheden’ omvat o.a. groots, probleemoplossend en creatief denken, media wijsheid, communiceren en kritisch denken. Het zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Er is constante innovatie in het onderwijssysteem en hier past de school zich op aan. Hierdoor leren de kinderen vaardigheden die in de toekomst van pas komen. Obs Delftlanden biedt Engels en techniekonderwijs aan van groep 1 t/m 8. Ook ICT-lessen hebben een groot aandeel in de dagelijkse praktijk.


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden