De School

Boeiend onderwijs voor avontuurlijke kinderen
Onze school maakt gebruik van een bijzonder, eigentijds en uitdagend onderwijsconcept waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis uit het ervaringsgericht onderwijs. 

Kinderen betrekken bij het leerproces
Op onze school worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Leerlingen werken op onze school vanuit een taak. Die individuele taak is door de groepsleerkracht, samen met en voor de leerling samen gesteld. De leerling weet wat er van hem/haar wordt verwacht en houdt dit bij in de taak. 

Hiernaast hebben er leerlingen zitting in de leerlingenraad. Leerlingen die hiervoor gekozen zijn behartigen de belangen van hun klasgenoten. 

Tweetalig onderwijs
Met het oog op de huidige, continu veranderende maatschappij, bieden we al vanaf groep 1 de Engelse taal aan. Jonge kinderen zijn namelijk in staat om spelenderwijs en vlot een tweede taal te verwerven. Onze school speelt daar graag op in. Deze voorsprong nemen de leerlingen vervolgens mee naar het voortgezet onderwijs en we krijgen daar positieve reacties op. In januari 2016 is het advies "ons onderwijs 2032" uitgebracht, waarin onder andere Engels als tweede taal van groot belang wordt genoemd. 

Ouders als actieve partners
Wij vinden ouders als partner erg belangrijk in onze school. Het is van belang dat de wederzijdse verwachtingen over de ontwikkelingen van het kind worden uitgesproken. Tijdens oudergesprekken zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van uw kind en horen we graag hoe u tegen deze ontwikkelingen aankijkt. Hiermee maken we ouders deelgenoot van de ontwikkeling van hun kind. 

Iedereen is welkom
OBS Delftlanden is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. 

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden