Schoolgids

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. En dat maakt het kiezen niet altijd even makkelijk. OBS Delftlanden heeft voor u de schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.
 
Schoolgids 
In onze schoolgids leest u waar de school voor staat, welke visie en uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We gaan in op de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Verder staat er onder andere informatie in over de kwaliteitszorg, de ondersteuning van kinderen met specifieke leerbehoeften, hoe de onderwijstijd is ingedeeld, de ouderbijdrage, de rechten en plichten van ouders en de wijze waarop de buitenschoolse opvang is geregeld.

Heeft u nog vragen over onze school? Bel ( 0591-677705 ) of mail ( l.bouwhuis@oo-emmen.nl ) ons gerust. We maken graag een afspraak met u!

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden