Schoolgids

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. En dat maakt het kiezen niet altijd even makkelijk. OBS Delftlanden heeft voor u de school- en informatiegids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.
 
We willen u laten zien wat OBS Delftlanden voor de kinderen en hun ouders(s)/verzorger(s) kan betekenen. Maar daarnaast is deze gids natuurlijk ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op Delftlanden halen.

De schoolgids bestaat uit twee delen: De algemene schoolgids en de informatiegids. De gidsen kunt u downloaden op de startpagina.

Schoolgids 
In onze schoolgids leest u waar de school voor staat, welke visie en uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We gaan in op de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Verder staat er onder andere informatie in over de kwaliteitszorg, de ondersteuning van kinderen met specifieke leerbehoeften, hoe de onderwijstijd is ingedeeld, de ouderbijdrage, de rechten en plichten van ouders en de wijze waarop de buitenschoolse opvang is geregeld.

Informatiegids 
In de informatiegids vindt u de meer praktische informatie zoals schooltijden, vakantieregeling, onderwijsteam, adressen etc. Tevens vindt u hier de jaarkalender van de school.
De papieren versie van de informatiegids wordt jaarlijks aan ouders verstrekt.

Heeft u nog vragen over onze school? Bel ( 0591-677705 ) of mail ( administratie@obs-delftlanden.nl ) ons gerust. We maken graag een afspraak met u!

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden