Voorschool

Voorschool Delftlanden

Op de voorschool worden de peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het belangrijkste verschil met een voorschool en de reguliere kinderopvang is dat een voorschool nauw samenwerkt met de basisschool. Daarmee ontstaat er een doorgaande leerlijn vanaf 2,5 jaar.

De voorschool werkt met de methode Uk & Puk, speciaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Het gaat altijd over herkenbare thema’s zoals ziek zijn, een broertje/zusje krijgen of jarig zijn. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. De peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, maar er zijn ook spelletjes waarbij ze oefenen met beginnend rekenen en/of sociale vaardigheden. Deze activiteiten doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel en het sluit nauw aan op de lesmethodes en programma’s van het basisonderwijs.

U bent niet verplicht uw peuter op een voorschool te plaatsen. Dit is een vrijwillige keuze. De maandelijkse bijdrage van ouders is afhankelijk van uw inkomen. De houder van de voorschoolse voorziening moet aan de wettelijke en aan de aanvullend door de gemeente gestelde, geldende VVEcertificeringseisen te voldoen. Misschien krijgt u subsidie van de gemeente. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van de relatie tussen het gezamenlijke ouderinkomen, de eventuele kinderopvangtoeslag en de mogelijke indicering door het consultatiebureau. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op de site van Stichting Peuterwerk (www.stichtingpeuterwerk.nl), kies locatie Emmen en kies aanmelden.

Voor informatie over de openingstijden kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur of met Stichting Peuterwerk: www.stichtingpeuterwerk.nl

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden