Nieuwbouw

Nieuwbouw scholen Emmer wijk Delftlanden


De scholen in de Emmer wijk Delftlanden, obs Delftlanden en cbs Het Talent, krijgen in 2025 gezamenlijke nieuwbouw. Beide scholen zitten nu in een semi-permanent gebouw. De nieuwbouw komt naast de huidige locatie van beide scholen. De verwachting is dat in 2023 het ontwerp wordt gemaakt en de bouw wordt voorbereid, zodat de bouw in 2024 kan plaatsvinden. Lees verder voor meer informatie.

Aanleiding
De wijk Delftlanden is een wijk in ontwikkeling. De eerste huizen zijn vanaf 2006 gerealiseerd en de verwachting is dat de komende jaren weer meer huizen worden gebouwd.
In de wijk staat al jaren een semi-permanent gebouw met daarin twee basisscholen:
• Openbare basisschool Delftlanden (schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen)
• Christelijke basisschool Het Talent (schoolbestuur Viviani)

De gemeente Emmen heeft in overleg met de schoolbesturen besloten dat de beide basisscholen vervangende nieuwbouw mogen realiseren samen met een voorschool. Een nieuwe locatie voor dagopvang en buitenschoolse opvang is nog niet bekend.

Locatie
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie aan de rechterkant van het huidige schoolgebouw. Het biedt een prachtige kans om de visies op onderwijs van beide scholen, de doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, zichtbaar te maken in het nieuwe kindcentrum. De twee scholen blijven als twee zelfstandige scholen in het gebouw. De schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van het kindcentrum.

Ontwerp
Beide scholen hebben op basis van hun eigen onderwijsvisies verschillende kaders en uitgangspunten opgesteld voor het nieuwe gebouw. Dit vormt de basis voor de architect. Maas Kristinsson Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. Het is wel al duidelijk dat het nieuwe gebouw twee bouwlagen krijgt en onderdak biedt aan minimaal 220 leerlingen. In verband met de groeiende wijk wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding. Ook gaat een gymzaal onderdeel uitmaken van het nieuwe gebouw.

Planning
In de huidige tijd is het lastig een concrete planning aan te geven. Globaal is de verwachting dat in 2023 het ontwerp wordt gemaakt en de bouw wordt voorbereid. In 2024 kan de bouw dan plaatsvinden, waarbij de scholen in 2025 kunnen verhuizen. Uiteraard houden we u de komende tijd goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van de informatie vragen hebben, dan kunt u deze stellen via communicatie@oo-emmen.nl. We streven naar beantwoording binnen 5 werkdagen (m.u.v. schoolvakanties)

Eerdere berichtgeving:

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden