Communicatie

Communicatie binnen de school

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Per jaar zijn er drie geplande contactmomenten waarbij de ouders door school worden uitgenodigd. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd en als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze uiteraard van harte welkom.

We houden u graag zo veel mogelijk op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze school. Dat doen we persoonlijk, maar ook via de app Schoudercom.

Via Schoudercom ontvangt u informatie over activiteiten, oudergesprekken, welke leerkrachten voor welke groepen staan, informatie vanuit de MR of OR en de nieuwsbrief.
Ook krijgt u via deze app regelmatig een kijkje in de dagelijkse praktijk en de groep van uw kind via een blog!

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden